Home Tags Press Release

Tag: Press Release

อาหารเสริมชาย MDX ดูแลปัญหาเสื่อมสมรรถภาพชาย แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

11 ก.ค. 2561 - พีรภัทร สุนทรภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มดีเอ็กซ์ฟอร์เมน จำกัด แม่ทัพและผู้ก่อตั้ง MDX กล่าวว่า "เพราะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในสังคมยุคใหม่ ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ออกกำลังกาย การมีโรคประจำตัว รวมทั้งต้องเผชิญกับมลภาวะรอบด้าน ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมโทรมลงโดยที่คุณไม่รู้ตัว ทำให้หลายคนหันไปทานยาหรืออาหารเสริม ซึ่งส่วนใหญ่ให้ผลชั่วคราว...