Home Tags โภชนาการผู้ชาย

Tag: โภชนาการผู้ชาย

ทำไมผู้ชายต้องรู้เรื่อง แมคโครไบโอติกส์ (MacroBiotics)?

  แมคโครไบโอติกส์ สำคัญกับผู้ชายอย่างไร ?   แมคโครไบโอติกส์ เป็นศาสตร์ทางการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่ง จะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การดำเนินชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี นั่นหมายถึง อาหารที่ดี การดำเนินชีวิตที่ดี เช่น ออกกำลังกายที่เหมาะสม การมองโลกในแง่ดี ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผลดีโดยเฉพาะกับเพศชาย เพราะจะช่วยแก้ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างได้ผลในระยะยาว แมคโครไบโอติกส์ เป็นอีกคำที่คนมักพูดถึงในเรื่องของการกินล้างพิษ ซึ่งปัจจุบัน หลายๆ คนได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อล้างพิษและเพื่อชีวิตที่ยืนยาว โดยมาจากคำว่า “แมคโคร” + “ไบโอ” แมคโคร...