Home Tags วิธีการ

Tag: วิธีการ

การตรวจสุขภาพประจำปี ต้องเลือกให้ดี..ที่เหมาะกับคุณ

จากบทความที่แล้ว Mr.Connesso ได้พูดถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีกันไปบ้างพอหอมปากหอมคอ ซึ่งหลายคนคงจะเริ่มตระหนักและเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีกันบ้างไม่มากก็น้อย แต่บางคนอาจจะยังมีคำถามและข้อสงสัยว่าเพศและช่วงอายุที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลต่อโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างไรบ้าง วันนี้เรามาลองหาข้อมูลเบื้องต้นของการตรวจสุขภาพประจำปีไปพร้อมๆกันดีกว่าครับ โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีของคนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพโดยรวม ประวัติครอบครัว และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องตรวจอะไรบ้าง และมีความถี่ในการตรวจมากน้อยสักแค่ไหน ซึ่งทั่วๆ ไปแล้วโปรแกรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจะแบ่งตามเพศและอายุ โดยแพทย์แนะนำให้ตรวจทุกๆ 1 ปี สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาจจำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติมและตรวจบ่อยขึ้น โดยปกติผู้ที่เริ่มเข้าสู่ในวัยผู้ใหญ่ สมควรได้รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งการตรวจสุขภาพในแต่ละช่วงอายุนั้น อาจจะมากจะน้อยแตกต่างกัน เนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดโรคของคนในแต่ละช่วงอายุนั้นมีความแตกต่างกันออกไป เช่น ถ้าตรวจโรคๆ...