Home Tags กินอาหาร

Tag: กินอาหาร

กินอย่างไรห่างไกลมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผู้ชายอย่างเราเมื่ออายุมากขึ้น เป็นธรรมดาที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาโจมตี โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นหนึ่งเจ้าตัวร้าย ที่ทำลายสภาพร่างกายของเรา หรืออาจร้ายแรงไปจนถึงการทำลายสมรรถภาพของคุณผู้ชายก็เป็นได้ มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ต่อมลูกหมากที่ผิดปกติทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้น พบในชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป และพบมาขึ้นเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ อาหารอาจมีส่วนให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยเฉพาะอาหารพวกที่มีไขมันสัตว์ มะเร็งต่อมลูกหมากอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ พบว่าประเทศที่มีประชากรบริโภคอาหารที่มีไขมันและโปรตีนจากเนื้อสัตว์สูง มักมีโรคนี้เกิดขึ้นมาก ในระยะแรกที่มะเร็งเริ่มเกิดมักไม่มีอาการใดๆ ต่อเมื่อมะเร็งเจริญเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้น ไปกดและเบียดท่อปัสสาวะส่วนต้น อาจทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ ในระยะนี้เริ่มจะมีการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ ต่อมาเริ่มปัสสาวะลำบากขึ้น...