ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ กับสังคมงานอาเซียน

0
194

ภาษาอังฤษไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ แต่ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และจะมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง ความเป็นสากลมากขึ้น ทำให้เราต้องใส่ใจกับการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ซึ่งบัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” จึงเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญ โดยไม่ได้สำคัญเฉพาะทางราชการ และทางภาคธุรกิจเท่านั้น เมื่อเกิดการรวมตัวกันในอาเซียน ประชาชนทุกคนในทุกภาคส่วนต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ จึงจะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ทุกคนใช้ติดต่อสื่อสารอย่างแท้จริง

ความต้องการที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจให้มากขึ้น และมีความท้าทายมากกว่าเดิม คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีความจำเป็นในการพูดภาษาอังกฤษ ก็จะไม่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีพอ จึงมักจะรู้สึกขัดเขินเมื่อต้องสื่อสารภาษาอังกฤษขึ้นมาจริง ๆ คนส่วนใหญ่ไม่กล้าและมักจะเกิดข้อสงสัยว่า ต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลักดันให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

สถานภาพของเราเปลี่ยนแปลงจากประชาชนของประเทศต่าง ๆ มาเป็นประชาชนของอาเซียน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารเป็นภาษาเดียวกัน ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่สามารถเข้าใจ และเข้าถึงความเป็นอาเซียนได้อย่างลึกซึ้งมากนัก เมื่อภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษากลาง เราจึงต้องฝึกฝนให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

การเป็นพลเมืองอาเซียนทำให้ทุกคนสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างอิสระ เพื่อมาทำงาน ท่องเที่ยว และเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันได้ง่ายขึ้น เราจึงต้องปรับความรู้ความเข้าใจ และผลักดันตัวเราเองให้เรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น หากมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันก็จะดีมาก โอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนยิ่งมีมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากขึ้น

ใช้ภาษาอังกฤษทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

ในปัจจุบัน โอกาสที่เราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษมีมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษในการทำงานเท่านั้น แต่ช่วงเวลาอื่น ๆ ที่เราเดินไปตามท้องถนน เราก็จะมีโอกาสที่จะได้พบกับคนต่างชาติมากขึ้น โอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนก็มีมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกฝน เพราะเราได้ทดลองพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษจริง ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เราไม่รู้สึกกลัว หรืออาจจะค่อย ๆ กลัวน้อยลงในที่สุด

เพียงแค่เราไม่กลัวที่จะต้องพูดคุยกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น แต่ความมั่นใจส่วนหนึ่งควรมาจากการฝึกฝนที่ดีด้วย การฟังเพลง ชมภาพยนตร์ การดูข่าว เป็นภาษาอังกฤษ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เมื่อเราเกิดความคุ้นเคย เราจะรู้สึกว่าการพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย  ๆ ไม่จำเป็นต้องประหม่าเมื่อต้องสื่อสารกัน

ภาษาอังกฤษคือภาษาที่สอง

การเข้าใจแนวคิดที่ว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง” จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความจำเป็น ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น ทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ เราจะผลักดันตัวเองให้พยายามพูด หรือเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการทำงานระหว่างคนในภูมิภาคเดียวกัน และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการ หรือภาคธุรกิจ เราก็จะติดต่อได้หมด โดยไม่ต้องกังวลว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องอีกต่อไป
ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ชื่นชอบภาษาอังกฤษมาก แต่หากเราเข้าใจถึงสถานการณ์ ความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นแล้ว จะมีแรงผลักดันบางอย่างที่ช่วยให้เรามีความพยายามมากขึ้น คนทำงานที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ จะรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่มี เพราะหากเราพูดไม่ได้ ก็จะส่งผลกระทบกับการทำงานได้ เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็ยากที่จะบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจที่ดีได้

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ ก็ต้องมีความมั่นใจว่าเราสามารถใช้ได้ดี และสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง ถูกความหมาย เมื่อมีการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน พลเมืองทุกคนก็จะเข้าใจกันมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องมีภาษาเป็นอุปสรรคอีกต่อไป

ขอขอบคุณ: Thai JobsDB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.